Kategoriler
win-logo

‘le Kazan!

Kişisel Verilerin Korunması

Şok Marketler Ticaret A.Ş. (“Şirket veya Şok”) olarak siz değerli müşterilerimize ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), ikincil düzenlemeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarına uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami özen göstermekteyiz.Şok, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile veri sorumlusu olarak https://www.sokmarket.com.tr/ alan adlı internet sitesi üzerinden elde edilen kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili müşterilerimizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.Veri Sorumlusu: Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:35 B/1 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 0814-0131-8998-8099 MERSIS No’lu Şok Marketler Ticaret A.Ş.Kişisel verileriniz ilk elden veri sorumlusu Şok Marketler Ticaret A.Ş. tarafından toplanacak olup bu kişisel veriler işbu aydınlatma metninde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işlenecektir. Şok Marketler Ticaret A.Ş, bir Yıldız Holding A.Ş. iştirakidir.


Veri Sorumlusu


Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:35 B/1 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 0814-0131-8998-8099 MERSIS No’lu Şok Marketler Ticaret A.Ş.


Kişisel verileriniz ilk elden veri sorumlusu Şok Marketler Ticaret A.Ş. tarafından toplanacak olup bu kişisel veriler işbu aydınlatma metninde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işlenecektir. Şok Marketler Ticaret A.Ş, bir Yıldız Holding A.Ş. iştirakidir.


Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği


Kişisel verileriniz elektronik ortamda internet sitemiz, mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz aracılığıyla telefon üzerinden ve bizimle e-posta aracılığıyla iletişime geçmeniz halinde e-posta aracılığıyla işlenmektedir.


Kimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar ve diğer kategorilerindeki kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2-a ve maddesinde yer alan “kanunlarda açıkça öngörülmesi” veri işleme şartına dayalı olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.


• Yetkili kuruluşlara ilgili mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
• Hukuki talep ve başvurularınızın incelenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması; olası/vuku bulmuş hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi ve bu amaçla yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla bilgi paylaşımında bulunulması,
• İlgili mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.
Kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği kategorilerindeki kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2-c maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayalı olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
• Ürün ve hizmetlerin satın alınması dolayısıyla mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ve sözleşmenin ifası,
• Ürün ve hizmetlerin satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
• Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,
• Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Üyelik oluşturulması halinde üyelik hesabının yönetimi.
Kimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar ve diğer kategorilerindeki kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2-ç maddesinde yer alan, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” veri işleme şartına dayalı olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.
Kimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar ve diğer kategorilerindeki kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2-e maddesinde yer alan, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” veri işleme şartına dayalı olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
• Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
• İleride meydana gelmesi muhtemel uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi sebebiyle kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.
Kimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar ve diğer kategorilerindeki kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2-f maddesinde yer alan, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme şartına dayalı olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
• Ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
• Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesini sağlamak,
• Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerini planlamak ve icrasını gerçekleştirmek,
• Müşteri ve tedarikçilerimizin danışma hizmeti temin sürecini yürütmek,
• Müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak, ürün ve hizmetlerin geliştirme süreçlerini yürütmek.
• Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,
• İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması.
Kimlik, iletişim, müşteri işlem, pazarlama kategorilerindeki kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1 maddesinde yer alan, “ilgili kişinin açık rızasının bulunması” veri işleme şartına dayalı olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.
• Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
• Reklam, kampanya, promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
• Ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
• Üyelik ve alışverişler, beğeniler, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirilerek olanak ve teklifler sunulması, genel veya özel kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, segmentasyon, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, site veya diğer üçüncü taraf ortamlarında Şok’a ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Site’deki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, anket vs.) yürütülmesi ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için kullanıcıların iletişim bilgilerine reklam, kampanya, promosyon vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi.


İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Şirket olarak kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız.


• Kimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar ve diğer kategorilerindeki kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2-a ve 5/2-ç maddesinde yer alan, “kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” veri işleme şartına dayalı olarak, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel hukuk tüzel kişilerine (icra iflas müdürlükleri, yetkili kolluk kuvvetleri, T.C. Savcılıkları ve Mahkemeleri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Ticaret Bakanlığı, İleti Yönetim Sistemi A.Ş., Tüketici Mahkemeleri, Tüketici Hakem Heyetleri) aktarılmaktadır.
Sair mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla talep edilmesi halinde yukarıda sayılanlara ek olarak diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile yetkili özel hukuk tüzel kişilerine kişisel verilerinizi aktarabiliriz.


• Kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği kategorilerindeki kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2 c maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartına dayalı olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, ürün ve hizmetlerin satın alınması dolayısıyla teslimatın gerçekleştirilmesi için kargo/kurye firmalarına, sipariş için tarafımıza vermiş olduğunuz iletişim adreslerinin doğrulanması ve sipariş durumu hakkında sizleri bilgilendirmek ve satış sonrası destek hizmeti vermek için ileti gönderme hizmeti sunan hizmet sağlayıcılarına ve çağrı merkezine, e-fatura düzenlenmek amacıyla bu hizmeti sunan hizmet sağlayıcılarına, sanal POS ile ödeme amacıyla ilgili bankalara ve ödeme kuruluşlarına aktarılmaktadır.
• Kimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar ve diğer kategorilerindeki kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2-f maddesinde yer alan, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme şartına dayalı olarak, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesini sağlamak, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerini planlamak ve icrasını gerçekleştirmek, denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla Yıldız Holding A.Ş. iştiraklerine ve bağlı ortaklıklarına, hissedarlara, sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili olarak altyapı ve bilişim hizmeti sağlayanlar dahil olmak üzere tedarikçilerimizden destek alınması, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimizle ilişkilerin yönetilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak iş ortaklarımız ve tedarikçilerle ve/veya alt yüklenicileriyle paylaşılmaktadır.


Üyelik gerçekleştirmeniz halinde;
Kimlik, iletişim, müşteri işlem, pazarlama kategorilerindeki kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1 maddesinde yer alan, “ilgili kişinin açık rızasının bulunması” veri işleme şartına dayalı olarak, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam, kampanya, promosyon süreçlerini yürütmek, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerini yürütmek, üyelik ve alışverişler, beğeniler, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirerek olanak ve teklifler sunmak genel veya özel kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamları oluşturmak, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinlikler düzenlenmek, segmentasyon, profilleme, raporlama, pazarlama ve analiz çalışmaları yapmak, site veya diğer üçüncü taraf ortamlarında Şok’a ait reklamları ve pazarlama/iletişim faaliyetlerini (Site’deki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, anket vs.) yürütülmek ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için kullanıcıların iletişim bilgilerine reklam, kampanya, promosyon vb. ticari elektronik ileti göndermek amaçlarıyla hizmet aldığımız tedarikçilere, iş ortaklarına, danışmanlara, ajanslara, hizmet sağlayıcılarına, pazar araştırması yapan şirketlere, Yıldız Holding A.Ş. iştiraklerine ve bağlı ortaklıklarına, hissedarlara, Yıldız Holding A.Ş. iştiraki olan KV2K Perakende Müşteri Hizmetleri A.Ş. (“KV2K”) ve KV2K’nın iş ortakları, hizmet sağlayıcıları, tedarikçi/alt tedarikçilerine aktarılmaktadır.


Yurt Dışına Aktarım:
Kimlik, iletişim, müşteri işlem, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, diğer kategorilerindeki kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1 maddesinde yer alan, “ilgili kişinin açık rızasının bulunması” veri işleme şartına dayalı olarak bilişim teknolojileri, pazarlama/analiz/segmentasyon/reklam faaliyetleri ya da uzmanlık ve danışmanlık hizmeti gerektiren başkaca konularda ürün ve hizmet desteği almak amacıyla Şirket’in yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıları ve iş ortaklarıyla (sosyal medya talep/şikayet yönetim platformu hizmeti, yazılım geliştirme ve destek hizmeti, reklam, dijital pazarlama ve analiz hizmeti ve ürün desteği sağlayıcıları, cihazlar ile lokasyon verisi toplama hizmeti, hosting, bakım ve geliştirme bakım hizmeti, çevrimiçi anket hizmeti sağlayıcıları) ve/veya yurt içindeki/yurt dışındaki tedarikçilerimizin sunucularının yurt dışında olması sebebi ile Kanun’un 9. Maddesi uyarınca yurt dışına aktarılmaktadır.

 

Gizlilik ve Çerez Politikası


Şok Marketler, web sitesindeki bağlantılar aracılığıyla ulaşacağınız üçüncü kişilere ait web sitelerinin gizlilik ilkeleri hakkında bir garanti vermez, bu nedenle kişisel olarak belirlenebilir herhangi bir bilgi vermeden önce, gittiğiniz sitelerin gizlilik yaklaşımlarını değerlendirmenizi öneririz.


Bu site, her kullanımınızda sizi tanımak ve kullanımınızı kolaylaştırmak için bilgisayarınıza “cookie” (çerez) yükleyebilir. Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kayıt edilen küçük metin dosyalarıdır ve ziyaretinizle ilgili çeşitli bilgileri tutmaktadır. “Cookie” yüklenmesini reddedebilirsiniz. Ancak bu durumda web sitemizde sizin için geliştirdiğimiz bazı özelliklerden faydalanamazsınız. )

 

Telif Hakları


Bu sitede yer alan her türlü tasarım, marka, logo ve ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgeler üzerindeki fikri mülkiyet hakları ile telif hakları Şok Marketler’e aittir. Sitemizde yer alan içeriğin tamamı veya herhangi bir kısmı yalnızca sahipleri tarafından veya sahiplerinin yazılı izni ile kullanılabilir. İçerik üzerinde İzinsiz değişiklik yapmak, kopyalamak, kiralamak, ödünç vermek, iletmek ve yayınlamak yasaktır. Bu siteden alınan İçerik herhangi bir ticari amaçla kullanılamaz.)


Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz, mağazalarımız, internet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere;


Şok Marketler tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla ve sözleşmenin ifa edilmesi, kanundaki açıkça öngörülmüş olması, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza tanınacak olan hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması; sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde, Şok Marketler’in meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması şeklindeki hukuki sebeplerin varlığıyla sınırlı olarak toplanmaktadır.


Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şok Marketler’e iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre başvurunuz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;


- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şok Marketler’e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şok Marketler’in cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.


Başvurunuzda;
a)    Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
b)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
c)    Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
d)    Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
e)    Talep konunuzun,
bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şok Marketler Ticaret A.Ş. Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:35 B/1 34692 Büyük Çamlıca/İstanbul adresine verebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.


E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı [email protected]  e-posta adresine veya [email protected]  Kayıtlı Elektronik Posta adresine yapabilirsiniz.


Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şok Marketler tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, Şok Marketler kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.