Kategoriler
win-logo

‘le Kazan!

Kullanım Koşulları

Şok Marketler Ticaret A.Ş. (“Şirket veya Şok”) olarak siz değerli müşterilerimize ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), ikincil düzenlemeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarına uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami özen göstermekteyiz.
Şok, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile veri sorumlusu olarak https://www.sokmarket.com.tr/ alan adlı internet sitesi üzerinden elde edilen kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili müşterilerimizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
Veri Sorumlusu: Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:35 B/1 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 0814-0131-8998-8099 MERSIS No’lu Şok Marketler Ticaret A.Ş.
Kişisel verileriniz ilk elden veri sorumlusu Şok Marketler Ticaret A.Ş. tarafından toplanacak olup bu kişisel veriler işbu aydınlatma metninde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işlenecektir. Şok Marketler Ticaret A.Ş, bir Yıldız Holding A.Ş. iştirakidir.
 

Hangi Veriler İşlenmektedir?


www.sokmarket.com.tr/ alan adlı internet sitemizden ve mobil uygulamamızdan sipariş verilmesi halinde aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenebilecektir.
• Kimlik; Ad, soyad
• İletişim; GSM numarası, e-posta adresi, adres
• Hukuki İşlem
Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyalarındaki bilgileri hakem heyeti başvurularında yer alan bilgiler, bakanlık başvurularında yer alan bilgiler, CİMER başvurularında yer alan bilgiler, Kanun’dan kaynaklı ilgili kişi başvurularında yer alan bilgiler, yargı süreçlerinde düzenlenen her türlü evrakta bulunan bilgiler.
• Müşteri İşlem; Çağrı merkezi kayıtları, sipariş bilgileri, talep/şikayet bilgileri, sipariş geçmişi, fatura bilgileri, internet sitesi kullanım bilgileri, tercih, beğeni, ilgi alanları ve kullanım alışkanlıkları, reklam ID (kimlik tanımlayıcıları),
• İşlem Güvenliği IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş-çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri, cihaz türü, modeli, işletim sistemi ve sürümü gibi kullandığınız cihaza ilişkin veriler, kullanıcı işlem kayıtları, giriş yapma yöntemi
• Pazarlama; Alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler
• Görsel ve İşitsel Kayıtlar; Çağrı merkezi ile yaptığınız görüşmelere ilişkin ses kayıtları
• Diğer; Elektronik ticari ileti izin bilgileri, İYS bilgileri, mesafeli satış sözleşmesi, ön bilgilendirme formu ve üyelik sözleşmesi onay kayıtları, KVKK kapsamında açık rıza beyanları ve bilgilendirmelere ilişkin log kayıtları, müşteri ID (müşteri numarası)


Çerez kayıtları aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz için lütfen Çerez Politikası’nı inceleyeniz.


Kişisel Veri İşleme Amaçları


Cepte Şok, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin Site üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Site’nin işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Cepte Şok tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Cepte Şok tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Cepte Şok ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Cepte Şok’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.


Veri Sahiplerinin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları


Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, Cepte Şok, Veri Sahipleri’nin Site üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir.


Kişisel Verilerin Aktarımı


Cepte Şok, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Cepte Şok’un hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Cepte Şok, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.


Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şok Marketler Tic. A.Ş ve Şok Marketler Tic. A.Ş yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel veriler, Site üzerinden ve elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


Kişisel Veri Sahibinin Hakları


Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında, Şirket ile imzaladığınız sözleşmeler çerçevesinde, kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesine ilişkin olarak Şirket’e başvurarak kullanabileceğiniz haklar aşağıdaki şekildedir.
•    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
•    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
•    Kanuni şartlar gerçekleştiğinde kişisel verilerinizi silinmesini veya yok edilmesini isteme,
•    (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında başvurularınızı, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirket’e iletebilirsiniz. 
Başvurunuzda;
•    Adınızın, soyadınızın ve başvurunuz yazılı ise imzanızın,
•    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarasının, yabancılar için uyruğun, pasaport numarasının veya varsa kimlik numarasının,
•    Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinin,
•    Varsa bildirime esas elektronik posta adresinin, telefon ve faks numarasının,
•    Talep konusunun,
bulunması zorunludur.
Başvurularınızın cevaplandırılması kural olarak ücretsizdir. Ancak, verilecek cevabın bir maliyet gerektirmesi halinde ilgili düzenlemeler çerçevesindeki sınırlar kapsamında bir ücret talep edilebilecektir. Başvurularınız için iletişim adresleri ve Şirket detayları aşağıdaki şekildedir.
E-posta: [email protected] 
Kep Adresi: [email protected]
Adres: Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:35 B/1 Üsküdar/İstanbul 
 


Cepte Şok Çerez Politikası


Şok Marketler Tic. A.Ş (“Cepte Şok) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan kişilerin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bir çok web sitesinde olduğu gibi, www.ceptesok.com (“Site”) ile mobil uygulamanın (tümü “Site” olarak anılacaktır) ziyaretçilere kişisel içerik ve reklamlar göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçi kullanım alışkanlıklarını takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır. İşbu Çerez Politikası ceptesok.com Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Cepte Şok, bu Çerez Politikası’nı (“Politika”) Site’de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kullanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. Cepte Şok tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi için Cepte Şok Gizlilik Politikası’nı incelemenizi tavsiye ederiz.

 

Çerez (Cookie) Nedir?


Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

 

Hangi Çerezler Kullanılmaktadır?


Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçları açısında kategorize edilebilir:
• Çerezi yerleştiren tarafa göre, Site çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Site çerezleri, Cepte Şok tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezlerini Cepte Şok ile iş birlikteliği olan farklı firmalar yönetmektedir.
• Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum çerezleri ziyaretçinin Site’yi terk etmesiyle birlikte silinirken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.
• Kullanım amaçlarına göre, Site’de teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

 

Neden Çerezler Kullanılmaktadır?


Site’de, Çerezler aşağıdaki amaçlar kapsamında kullanılmaktadır:
• Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, ceptesok.com üyelerinin, alışveriş süresince ürün sepetindeki ürünlerin ziyaretleri süresince kaybolmaması. Üye girişi yapan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
• Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
• Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması
• Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.

 

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?


Cepte Şok, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatma isteriz.


Site’de kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ziyaretçiler, Site’yi görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Site’ye erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.
Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir. Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

 

Hangi Haklara Sahipsiniz?


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, Cepte Şok’a başvurarak, kendileriyle ilgili,

•  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
•  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Cepte Şok tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Cepte Şok, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

 

Rıza ve Gizlilik Politikası’ındaki Değişiklikler


Cepte Şok, Gizlilik Politikası (“Politika”) ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, Site’de yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına onay verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır..

Cepte Şok, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.